„Z podmínek pro čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů i z některých národních dotačních programů vyplývá, že tato sdružení mají výrazně větší šanci než jednotlivé obce uspět se svými žádostmi o dotace,“ uvedl nedvědický starosta Pavel Vejrosta.

Založení mikroregionu má dát najevo i to, že ačkoliv některé obce přešly před několika lety z kraje Vysočina do Jihomoravského kraje, spolupráce trvá. „Lidé ze spádových obcí, které zůstaly na Vysočině, jezdí dál do Nedvědice k lékaři nebo do školy a je jim jedno, že už je to v jiném kraji,“ připomněl Pavel Vejrosta.

Přirozenou spádovost vnímá i starosta Skorotic Roman Knop. A to bez ohledu na to, že Skorotice na rozdíl od Nedvědice zůstaly v kraji Vysočina.

„Do Tišnova i do Bystřice je to relativně daleko k nějakému sdružování. Hlavně si ale myslím, že menší počet obcí v mikroregionu je kvůli společné dohodě výhodnější. Hlavní důvod jeho založení je však snaha o získání dotačních titulů. Mikroregion zístal také podporu Svazu obchodu a cestovního ruchu, rádi bychom se zaměřili na společnou propagaci obcí,“ sdělil Roman Knop.

Zástupci nově založeného Mikroregionu Pernštejn se již shodli na tom, že se pod záštitou organizace pokusí prosadit některé projekty v oblasti turistiky a cestovního ruchu. Další připravované návrhy by se mohly týkat zdravotnictví a sociální péče, ale také školství a dopravy. „Valná hromada Mikroregionu Pernštejn za přítomností zástupců obou krajů se uskuteční 2. června v 15 hodin,“ dodal nedvědický starosta.