O dotaci na opravu drobných sakrálních staveb a hřbitovů, která je zcela pod taktovkou ministerstva pro místní rozvoj, mohou požádat obce do 3 tisíc obyvatel. Dotace je poskytována až do výše 70 procent skutečně vynaložených uznatelných nákladů.

Opravy hřbitovů, hrobek i náhrobků umožňuje také takzvaný Havarijní program ministerstva kultury. Má to ale jeden háček – lze ho využít pouze na objekty, které jsou kulturní památkou. Minimální výše dotace je 120 tisíc korun a žadatel se musí finančně spolupodílet minimálně dvaceti procenty z celkové částky.

Ministerstvo zemědělství naopak přišlo s dotací cílenou na obce do 2 tisíc obyvatel. Je zaměřena na opravu hřbitovů a hřbitovních zdí, kapliček, zvoniček, křížových cest, božích muk a podobně.