Podle oslovených starostů dotčených vesnic totiž celou situaci kolem stavebních činností komplikují politici a úředníci kraje Vysočina, kteří se k instalaci obřích vrtulí v krajině stavějí negativně.

Kabel pod silnicí

„Dokončení záměru v současné chvíli ztroskotává na krajských radních, kteří investorovi, žďárské společnosti Aquasys, zamítli plán vést pod krajskou silnicí propojovací kabel k větrným elektrárnám,“ vyjádřil se k celé záležitosti kolem výstavby větrného parku u Záblatí na Velkobítešsku starosta Ondřej Sysel.

Jak Sysel uvedl dále, zatímco před pěti lety neměli na kraji k úmyslu žádné námitky, a tak došlo mimo jiné k vypracování studie dopadu na životní prostředí a stavebnímu povolení, momentálně je tomu jinak. „Kdybychom to věděli tehdy, nešli bychom do toho,“ tvrdí starosta s tím, že ačkoliv investor věří, že se mu do půl roku už konečně podaří potřebné povolení získat, on sám již tak optimistický není.

Souhlas s umístěním zařízení na výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů, která by do rozpočtů obcí přinesla vítané peníze, dali rovněž obyvatelé obcí Rosička a Jámy nedaleko Žďáru nad Sázavou nebo Lavičky na Velkomeziříčsku. A zatímco podle starosty Jiřího Šikla není ještě plán na umístění stožáru v katastru Jam zcela „u ledu“ – čas od času se jim totiž investor telefonicky ozve a informuje o aktuální situaci, v Lavičkách tomu tak nejspíše je.

„Poté, co kraj k výstavbě větrných elektráren nedal doporučení, tak se zájemce stáhl a do této doby nás více nekontaktoval,“ sdělil starosta Laviček Jan Havelka. Pro větrníky se v Lavičkách v anketě vyslovily čtyři pětiny účastníků s tím, že hluk vrtulí by jim škodil méně než hluk nesoucí se od asi dvě stě metrů vzdálené dálnice D1. Stožáry měly stát od obce více než osm set metrů.

Jako část negativ větrných elektrárem vnímají krajští radní náročnost výroby, dopravy a instalace zařízení včetně napojení na distribuční síť či stabilitu celé soustavy.„Krajinný ráz Vysočiny patří k nejvýznamnějším hodnotám území, které je třeba zachovat. Vždy, když v minulosti došlo k necitlivým zásahům do krajiny, vznikly těžko řešitelné situace, se kterými se potýkáme po desetiletí,“ uvedl hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Zatím se v kraji točí sedm obřích větrníků - čtyři v Pavlově, jeden v obci Kámen a dva za vsí Věžnice.

------------

Zájem investorů

Investoři se v okrese Žďár nad Sázavou zajímali o celou řadu lokalit. Nejdále své záměry dotáhli v pěti případech:

Chroustov – dvě větrné elektrárny v lokalitě místní části městyse Bohdalov

Rosička – větrná elektrárna v katastrálním území obce

Jámy – větrná elektrárna

Záblatí – větrný park

Lavičky – větrné elektrárny

⋌zdroj: Krajský úřad kraje Vysočina