Ministerstvo průmyslu a obchodu předpokládá, že by se vládní příspěvek mohl pohybovat od pěti do deseti milionů korun ročně pro vybranou lokalitu. Peníze budou poskytovány od okamžiku schválení příslušného průzkumného území.

Průzkumné práce se zřejmě uskuteční na zhruba šesti lokalitách a týkat se budou více než dvou desítek obcí. Mezi vybrané lokality patří oblasti Březový potok a Čertovka v Plzeňském kraji, Čihadlo a Magdaléna v Jihočeském kraji a oblasti Horka a Hrádek na Vysočině.

"Poskytnutí příspěvků přinese obcím každoročně stabilní objem finančních prostředků, a umožní jim tak lépe plánovat svůj rozvoj," uvedl Kocourek.
Současná pravidla dovolují Správě úložišť radioaktivních odpadů poskytovat kompenzace pouze těm obcím, na jejichž území už úložiště funguje.

"Poskytování kompenzací i za průzkum související s hledáním trvalého úložiště je obvyklé v mnoha zemích světa. Bude základem pro dlouhodobou spolupráci na základě vzájemné podpory rozvoje a prosperity," dodal Kocourek.

Česko v současnosti hlubinné úložiště jaderného odpadu nemá. Vyhořelé jaderné palivo se skladuje přechodně v meziskladech. Dva jsou na Vysočině v Jaderné elektrárně Dukovany, další je v Temelíně.

Vyjednávání o lokalitách vhodných pro ukládání vyhořelého jaderného paliva v ČR trvá už více než deset let a většina dotčených obcí se k němu staví odmítavě. Vhodné místo pro úložiště jaderného odpadu stát vybírá od roku 1993. Do roku 2025 chce vybrat konečnou variantu. O pět let později se má začít stavět. Úložiště pak spustí provoz v roce 2065.