U žďárské matriky loni požádalo o změnu příjmení deset osob, jedna osoba o změnu jména a jedna osoba o změnu příjmení nezletilého dítěte. Možnosti přijmout původní příjmení po rozvodu chtělo devět žen.

Matrika ve Velkém Meziříčí zaznamenala dvě žádosti o změnu příjmení nezletilého, jednu o změnu jména nezletilého, tři o změnu příjmení a jednu o změnu jména dospělé osoby. Šest žen oznámilo navrácení se k dřívějšímu příjmení. „Žena po rozvodu manželství má možnost ve lhůtě do půl roku od nabytí právní moci rozvodu oznámit na kterékoliv matrice, že bude opět užívat své předchozí příjmení. Jedná se o oznámení, nikoli změnu příjmení ve správním řízení," sdělila matrikářka Martina Bednaříková. Tento úkon je bez správního poplatku a účinnost je prakticky v den oznámení.

Pokud žena půlroční lhůtu zmešká, má dle Bednaříkové možnost požádat o změnu příjmení na své předchozí ve správním řízení za poplatek sto korun. Stejná částka se hradí u změny příjmení na jakékoliv jiné příjmení, pokud se jedná o změnu příjmení hanlivého, směšného, výstředního, zkomoleného nebo cizojazyčného. Ostatní změny příjmení, ke kterým má žadatel vážný důvod, jinak nelze vyhovět, jsou zpoplatněny správním poplatkem tisíc korun. Změna jména je rovněž za tisíc korun, pro změnu jména už nemusí být vážný důvod. V některých případech je možné i osvobození od uvedených poplatků.