S jeho verdiktem se však družstvo, jež dává práci více jak dvaceti handicapovaným a pěti zdravým lidem, smířit nehodlá. „Chceme se odvolat k Ministerstvu dopravy a bojovat dál,“ uvedl Josef Kroupa, předseda Sociálního družstva Benna.

Peníze, jež by provozem STK byly získány, by totiž družstvu umožnily koupi prodávaného areálu firmy RWE, kde Benna zatím ještě sídlí. V novém zařízení, s nímž navíc město počítá ve svém územním plánu, by našli uplatnění další handicapovaní.Důvody, pro které se krajský odbor dopravy rozhodl povolení k provozu STK ve Žďáře nad Sázavou neudělit, jsou v podstatě stále stejné.

Nadbytek stanic

STK je podle krajských úředníků v rámci Vysočiny dostatek, či spíš dokonce nadbytek. Podle jejich propočtů mají linky dvou stanic, jež se ve žďárském okrese nacházejí, kapacitu 22 500 technických prohlídek za rok. S počtem aut 58 549 na dané území bylo vypočítáno, že potřebná roční kapacita kontrol činí 29 626.

„Při úvaze o zákonem předepsané periodě technických prohlídek je vykázán přebytek potřebné roční kapacity pro daný územní celek, a to sice ve výši 7 126 technických prohlídek za rok. Kapacitní využití plánované STK by při této kalkulaci bylo nízké. Naopak by vznikal prohlubující se přebytek nad skutečnou potřebou technických prohlídek,“ uvedl v rozhodnutí Jozef Hrnčiar z krajského odboru dopravy.

Pro povolení se ale podle Josefa Kroupy mohl dotyčný úředník opřít o nález Ústavního soudu, jenž nadřazuje veřejný zájem nad zastaralou vyhlášku. Tento nález mu družstvo také poslalo.

Veřejný zájem

„Nikoho z úředníků bohužel vůbec nezajímal fakt, že žádost o provozování STK podává sociální družstvo, jež zaměstnává invalidy a při nepovolení STK může přijít o pronajaté prostory provozovny, která je díky bezbariérovému přístupu pro tělesně postižené ideální,“ konstatoval Josef Kroupa.

Žďárskému sociálnímu družstvu se nepovedlo uspět ani s argumentem, že výstavba STK ve Žďáře je ve veřejném zájmu a bylo by na ni možné získat nemalou dotaci.

Zamítnutí žádosti nepotěšilo ani představitele okresního města. „S výstavbou počítáme v našem územním plánu, máme dokonce hned několik vytipovaných lokalit, přičemž jednou z nich je i ta, kde chce STK postavit sociální družstvo. Jsme navíc snad jediné takto velké město v republice, které STK nemá,“ nechal se slyšet žďárský starosta Jaromír Brychta.

Na území žďárského okresu, kde je evidováno přes 58 tisíc aut, se nacházejí STK dvě – v Novém Veselí a Velkém Meziříčí. Přibližně stejný počet vozů mají i na Třebíčsku, kde je však stanic rovnou šest, Jihlava má na 57 tisíc aut pět, Havlíčkův Brod na 50 tisíc aut čtyři.

„Jak je to možné? Kdo a z jakých důvodů to povolil? Proč obyvatelé Žďáru musejí jezdit na technické prohlídky i do okolních okresů, když zde na téměř osm tisíc aut chybí třetí STK? Pracovníkům kraje chybí v dnešní době tolik potřebná sociální citlivost a osobní odvaha rozhodnout ve prospěch lidí. A veřejný zájem v tomto případě nelze zpochybnit žádnou vyhláškou,“ dodal Josef Kroupa.