„Byl tu v souvislosti s voličským průkazem jeden člověk. Přestože, jak sám podotkl, věděl, že je už pozdě, přece jen zkusil, zda to ještě nepůjde zařídit," poznamenala Lucie Kolbábková z městského Odboru sekretariát tajemníka a vnitřních věcí ve Žďáře nad Sázavou.

Tutéž zkušenost měla rovněž úřednice, která byla pověřena vydáváním průkazů ve Velké Bíteši. Zmiňovaný průkaz bylo totiž možné získat do středy 23. října do 16 hodin. „Hodně lidí chodilo také na poslední chvíli," konstatovala Milena Janštová z velkobítešského správního odboru. Nakonec tam vydali 41 voličských průkazů s tím, že většinou si jej vyřizovali žadatelé osobně přímo v prostorách úřadu. V šesti nebo v sedmi případech využili voliči možnosti žádat o průkaz v listinné podobě opatřené svým úředně ověřeným podpisem.

O voličské průkazy projevilo ve městech ve žďárském okrese zájem celkem 638 osob, nejvíce lidí se dostavilo v této záležitosti do Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou. Jednalo se konkrétně o 285 voličů, kteří již dopředu věděli, že se ve dnech 25. a 26. října nebudou zdržovat ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu. Ať už kvůli prodlouženému víkendu a plánovanému odjezdu na chatu nebo, jak uvedla Lucie Kolbábková, mimo jiné z důvodu pobytu v lázních. „Ve středu jsme vydali třicet voličských průkazů," dodala Kolbábková.

Celkem 117 žádostí vyřídili v úřadě v Novém Městě na Moravě. Jak upozornila Zuzana Koudelová z oddělení právního a živnostenského úřadu novoměstské radnice, pokud si někdo nechal vystavit voličský průkaz s tím, že bude v průběhu voleb mimo Nové Město, například v Brně, a nakonec zůstane doma a půjde volit ve svém okrsku, musí si vzít voličský průkaz s sebou. „Ve volební místnosti mu bude průkaz odebrán a odvolí na stálém seznamu voličů," sdělila Zuzana Koudelová.

Odvolí za hranicemi

Velký zájem o voličské průkazy hlásí také městské úřady v Bystřici nad Pernštejnem a ve Velkém Meziříčí. Zatímco v prvně jmenovaném městě jich rozdali celkem 71 kusů, ve druhém o 36 více, tedy 107 kusů. „Jeden jsem dokonce posílala do Spojených států amerických a další na velvyslanectví v Londýně," vyjádřila se Eva Krejsková z velkomeziříčského správního odboru.

Hlasovat na voličský průkaz při volbách do Sněmovny se rozhodli také obyvatelé nejmenšího města na Žďársku, Svratky. Posledního žadatele tam obsloužili půl hodiny před uzávěrkou. „Vydáno bylo 17 voličských průkazů," sdělila Věra Kovaříková.