Původně morový hřbitov, který v roce 1709 vybudoval významný architekt Jan Blažej Santini – Aichel, stejně jako poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře na popud opata Václava Vejmluvy, současně nabízí ojedinělou příležitost zhlédnout na již nevyužívaném hřbitově opravené originály čtyř z celkem osmi barokních soch z historického mostu u zámku. V zatravněném hřbitovním areálu, odkud byly hroby vymístěny již před dlouhou řadou let, je k vidění také socha anděla posledního soudu s pozounem, která je připisována sochaři Řehoři Thenymu, a dochované kříže z původních hrobů.

V Nové Vsi u Nového Města na Moravě světili kapli a žehnali hasičské auto.
VIDEO: Přes tisíc lidí se přišlo podívat na posvěcení nové kaple