Žáci některého z osmnácti krajem vytipovaných učebních oborů tak mohou za jedno školní pololetí získat až 4 500 korun. Úkolem finanční podpory je pak opětovně naplnit třídy například budoucími zedníky, elektrikáři, jemnými mechaniky nebo autolakýrníky.

„Třídní učitelé všechny žáky prvních ročníků učebních oborů při zahájení školního roku podrobně informovali o podmínkách získání stipendií a předali jim formuláře žádostí, které mají donést vyplněné do 15. října 2010. Škola je zkontroluje a hromadně předá na krajský úřad,“ uvedl Jiří Libra.

Nápomocna jsou zájemcům s vyplňováním a předkládáním žádostí i další vzdělávací zařízení na Žďársku. Ať už Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí, kde této možnosti mohou podle ředitelky Aleny Vodové využít žáci oboru elektrikář, nebo Střední odborná škola Jana Tiraye ve Velké Bíteši. „Žáci i rodiče přivítali toto řešení z kraje Vysočina a pro mnohé je to velká motivace při výběru oboru. Věříme, že velká část našich studentů splní požadovaná kritéria pro motivační stipendium,“ poznamenala ředitelka instituce Marie Šabacká.

Krajská motivační stipendia jsou nastavena dvouúrovňově. Pokud žák dochází do školy, nemá vážnější kázeňské prohřešky a nepropadá, může dosáhnout na základní stipendium. To činí podle druhu oboru 400 nebo 700 korun měsíčně.

V případě, že žák studuje s velmi dobrými výsledky, a to jak ve výuce, tak v praktickém výcviku, může si své příjmy vylepšit prospěchovým stipendiem. To činí tisíc korun za pololetí.