„Opětovně zveřejňujeme záměr pronájmu lesních pozemků, které má město ve vlastnictví,“ informoval starosta František Bradáč.

Důvodem dosavadního neúspěchu je výrazný pokles tržní ceny kulatiny. Navíc nabízená výměra není pro zájemce až tak hospodářsky zajímavá. Při obhospodařování takové plochy majitelé či nájemci často prodělávají.

Případný nájemce bude muset zajišťovat veškerou hospodářskou činnost, která je naplánovaná podle schválených hospodářských osnov. Město si vyhrazuje právo provádět kontroly, zda je plán dodržován.

Zisk, či ztráta?

„Některý rok může být ziskový, v dalším roce se může objevit ztráta. Záleží na tom, jak jsou tam naplánované těžby,“ vysvětlil František Bradáč.

Vzhledem k tomu, že poměrná část lesů plní funkci příměstské zeleně, nedá se tam ani plánovat velká hospodářská činnost. „Rádi bychom lesy pronajali jako celek. Nemá smysl to nějak kouskovat,“ sdělil starosta Bradáč. O případné ceně nájmu má nakonec rozhodnout licitace.

Za celý rok se představitelům Meziříčí nepodařilo nalézt jiný systém hospodaření. V případě pronájmu už by město na případné lesní práce nemuselo nikoho shánět a objednávat.

Jinou variantou by sice mohl být prodej, ale tento nápad byl radními zamítnut. V okrajových částech města fungují lesy jako příměstská zeleň. „Říkali jsme si, že bude lepší, když nad tím budeme mít dohled,“ zdůvodnil zamítnutí přímého prodeje starosta Bradáč.