Dvě na sebe navazující údolíčka se rozkládají mezi Studnicemi, Rokytnem a Pohledcem. Zdejší civilizací jen málo narušená příroda se může pochlubit především výskytem vzácných druhů rostlin, například prstnatcem májovým. Toto území je pro svou botanickou hodnotu navrhováno mezi chráněná území. Údolími vede žlutá turistická značka.

O jednom z pramenů Bezděčky, který se nachází v Kaňáskách, se psalo už v roce 1878 v Moravské Orlici. Autor v článku popisuje nedaleké studnické jeskyně, které, podle jeho názoru, předčí všechny dosud známé jeskyně na Moravě. „V nejnovější době putuje množství diváků k jeskyním, i jestiť účelem těchto řádků upozornit na objevení to také znalce, by je obhlídnuli a prozkoumali, a pak o zajímavém tomto úkazu přírodním zevrubnou znaleckou zprávu podali. Věc má tím větší důležitost, poněvadž říčka Bobrůvka, která pod jménem Loučka do Švarcavy u Tišnova vpadá, pod horou Studnickou vychází,“ píše autor článku, který také dodává, že „hora Studnická tvoří nejvyšší bod v pohoří česko-moravském“.

Mezinárodní konference se uskuteční ve dnech 17. a 18. května.
V Balinách chystají konferenci o zahradní pedagogice