Ohledně úprav plochy byli úředníci obyvateli Vodojemu osloveni již vloni. Po obhlédnutí lokality a návrhu financování byla navržena i její budoucí podoba. Měl být vytvořen nový mlatový povrch, vyměněny ploty a částečně dodáno i oplocení nové.

V dubnu začaly přípravné práce, ale jelikož souhlas nebyl udělen od všech dotčených vlastníků sousedních pozemků, byly přípravné práce pozastaveny. S dokončení hřiště se tedy letos nepočítá. Místním však vadí díry, které na místě zůstaly po vybudování základů oplocení, stejně tak i hromady zeminy a dalšího stavebního materiálu.