Žadatel může získat patnáct až 150 tisíc korun, maximálně však 80 procent nákladů. Může se jednat o protihlukové dveře, okna, stěny a podobně, nicméně všechny úpravy a výrobky musí být certifikované a žadatel může požádat o peníze jenom na jeden projekt.

Z dotačního programu je možné přispět na projekty, které byly zahájeny už se začátkem roku, přičemž město hodlá na protihluková opatření uvolnit celkem půl milionu korun.