Seznam na základě materiálů města poté povede správce pohřebišť. Aktuálně jsou podklady pro vznik seznamu čestných hrobů a cenných náhrobků ve Žďáře nad Sázavou v přípravě, následně záležitost projedná rada města.

Do nového řádu žďárských pohřebišť se dostal taktéž zákaz pohřbívání do země v novější části hřbitova v Jamské ulici, kde se postupem let vlivem měnících se přírodních a geologických podmínek doba rozkladu lidských ostatků extrémně prodloužila, a to na více než padesát let, jak ukázala praxe. Ve starší části tohoto pohřebiště, které pochází ze začátku minulého století, zatím klasický pohřeb do země možný je. Volná hrobová místa se nacházejí pouze na hřbitově pod Zelenou horou.