„Hlavní důvod, proč chceme mít na hrázi uzavíratelné brány, je bezpečnost. S provozem vodního díla je spojena možnost havárií, zejména když po hrázi vede komunikace. Ta je veřejně přístupná a je v prvním ochranném pásmu vodního zdroje. Pokud by došlo k nějaké havárii, na hrázi se bude pohybovat technika a bude nezbytné uzavřít průchod po hrázi. K tomu jsme v takovém případě povinni i podle zákona," uvedla mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.

Povodí Moravy je přesvědčeno, že negativní stanovisko stavebního úřadu velkomeziříčské radnice není v pořádku, protože je v něm ztotožňováno umístění bran a uzavření komunikace.

Brány dokořán?

„Chápu, že Povodí Moravy se bojí znečištění vody, a také jim vadí chování určitých lidí, kteří dělají na hrázi nepořádek. Cesta po hrázi s výhledem na přehradu ale patří k oblíbeným vycházkovým trasám pro místní i turisty a byla by škoda, kdyby tudy chodit nemohli," konstatoval starosta Radovan Necid s tím, že brány vandalskému chování nezabrání.

„Pokud by někdo chtěl, což se týká především mládeže, bránu přeleze. Osobně se přikláním k nějakému kompromisu, jako je zákaz vjezdu motorových vozidel na hráz, případně použití mobilní zábrany. Jak se ale jednou postaví brány, do čtrnácti dnů budou zamčené," reagoval starosta Necid na tvrzení Povodí Moravy, že brány by byly otevřené a k jejich uzavření by došlo, jenom když by to bylo třeba pro zajištění bezpečnosti.

Povodí Moravy však na uzamykatelných branách trvá. „Zkušenost ukazuje, že žádná jiná možnost uzavření komunikace není dost spolehlivá, protože značky a mobilní zábrany lidé prostě ignorují. Je pravda, že se zatím žádný úraz na přehradě nestal, ale některé situace se tomu nebezpečně přiblížily," tvrdí Tomíčková. „Podle našeho přesvědčení nám správní orgány nemohou v umístění bran bránit, protože vůči hrázi, kterou spravujeme jménem státu, máme stejná užívací práva jako kterýkoliv jiný vlastník ke svému majetku," řekla mluvčí Povodí Moravy.

Hlavní argument Městského úřadu ve Velkém Meziříčí, že umístění bran je zbytečné, je podle Povodí Moravy naprosto nepřijatelný.

Spor o brány na hrázi tak nemá konec a není jasné, jak dlouho se bude ještě táhnout. Povodí Moravy požaduje revizi stanoviska městského úřadu.

Deníkem osloveným obyvatelům Velkého Meziříčí instalace bran připadá zbytečná. „Vždycky to byla veřejně přístupná účelová komunikace. Proč teď omezení? Když bude na hrázi problém, stačí upozornění a zábrana. Soudný člověk umí číst a nejede do zákazu, když to pro něj bude nebezpečné," myslí si František Polesný.