„Nabídka ale platí pro všechny, kteří mají pocit, že jim informace tohoto druhu mohou být prospěšné. Bez rozdílu toho, zda se jedná o lidi zaměstnaně či nezaměstnané,“ uvedla Jana Rudelová ze žďárské Střední školy obchodní a služeb s tím, že celková kapacita kurzu činí patnáct lidí a oni mají ještě tři poslední volná místa.

S cenou kurzu si případní zájemci starosti dělat nemusejí – díky dotaci z evropských zdrojů je výuka poskytována zcela zdarma.

A jaké vědomosti a dovednosti na něm mohou během úterních a čtvrtečních čtyřhodinových bloků účastníci získat? Součástí výuky, která bude probíhat v budově žďárské Střední školy obchodní a služeb, je mimo jiné informatika, základy obchodní korespondence, daňové evidencenebo práva. Dále pak i komunikace v cizím jazyce – angličtině či němčině, a také základy osobní komunikace.

Získají certifikát

„Každý tento modul má nastaven kritéria hodnocení a účastník pak bude ohodnocen příslušnými kredity, které zohledňují účast v kurzu a zvládnutí učiva. Pro úspěšné absolvování kurzu je třeba dosáhnout určitého počtu kreditů. Kurz je plnohodnotným rekvalifikačním kurzem, takže absolvent obdrží platný certifikát ministerstva školství,“ vysvětlila Jana Rudelová.

Po dokončení kurzu se pak absolventi mohou uplatnit mimo jiné jako obchodní zástupci, asistenti, administrativní pracovníci nebo jim získané informace usnadní odstartování vlastního podnikání.

Pro přihlášení do kurzu je však předpokladem středoškolské vzdělání ukončené výučním listem nebo maturitou a také přístup k počítači a internetu.