Okresní starostové na přibyslavském zámku Zachariáše z Hradce v sobotu 8. prosince do čela Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska postavili Jana Slámečku, člena Sboru dobrovolných hasičů obce Olší. Jeho vítězství již v prvním kole bylo výrazné - z 399 možných hlasů jich obdržel 320, to je 80,2 procenta. Nejvážnější protikandidát Jaroslav Salivar, člen Sboru dobrovolných hasičů města Radnice v okrese Rokycany, získal 69 hlasů, to je 17,29 procent. Pouhých deset hlasů patřilo Milanu Spilkovi ze Sboru dobrovolných hasičů obce Radětice v okrese Příbram.

Volební sněm řídil náměstek starosty SH ČMS Lubomír Janeba. Před tajnou volbou trojici kandidátů umožnil deset minut dlouhé vystoupení. Jaroslav Salivar, který promluvil jako první, kriticky zanalyzoval práci SH ČMS od pátého sjezdu, který se v roce 2015 konal v Pardubicích. Z jeho slov vyplynulo, že významná část sjezdových závěrů se neplní a hnutí se snad ocitlo před sebezničením. Až šokující obsah jeho projevu se mohl dotknout památky i cti zesnulého Karla Richtera; rovněž útočná forma řeči a nepodložená obviňování nejbližších spolupracovníků z nicnedělání a různých způsobů obohacování značnou část auditoria pobouřila. Ústřední kancelář v Hasičském domě byla vypodobněna jako Augiášův chlév a kdo by ho měl vyčistit, se nabízelo. Skandalizující hodnocení zaráželo tím více, že ambiciozní kandidát na nejvyššího reprezentanta hasičského hnutí půldruhého volebního období, celých šest let, zastával vysoký post náměstka starosty, dokonce byl prvním náměstkem, a řízení SH ČMS, které podle jeho soudu bylo tak tragické, významně ovlivňoval.

Jan Slámečka naopak zdůraznil, že nikdy neměl ambici stát se ústředním starostou dobrovolných hasičů. Jeden ze dvou důvodů, proč se nakonec rozhodl kandidovat, je právě vyhrocená atmosféra ve vedení spolku, kterou po smrti Karla Richtera rozkolísal jeho protikandidát v roli 1. náměstka starosty. Druhým důvodem byl apel mnoha sborů, aby se v náročné situaci ujal řízení. Za svůj hlavní úkol Jan Slámečka označil ”přivést Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska k šestému sjezdu v roce 2020 jako jednotný a pevný celek vytvořený z mnoha malých podstatných součástí, které se vzájemně doplňují.” Za samozřejmé vnímá uchování dobrých vztahů a těsnou spolupráci s profesionálními hasiči. Oznámení předsedkyně volební komise - náměstkyně starosty SH ČMS Moniky Němečkové - že Jan Slámečka byl přesvědčivým způsobem zvolen starostou, většina delegátů volebního sněmu přijala nadšeným aplausem ve stoje.


Nový starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jan Slámečka se narodil 26. srpna 1952 v obci Olší v okrese Žďár nad Sázavou. V 155 let dlouhé historii českého hasičského hnutí je druhým starostou rodem z Vysočiny (legendární JUDr. Miroslav Řepiský sice s Vysočinou byl bytostně spojen, pocházel však z Václavovic v okrese Frýdek - Místek). Od roku 1934 funkci starosty České zemské hasičské jednoty vykonával František Raupach z Německého (dnes Havlíčkova) Brodu. Z funkce odstoupil 18. prosince 1938, shodou okolností tedy před rovnými 80 lety. Od okupačního roku 1939 Raupach do své smrti na jaře 1941 potom vedl protektorátní Svaz českého hasičstva v Čechách a na Moravě. V historii Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je Jan Slámečka jeho třetím starostou. V čele SH ČMS v letech 1992 - 2000 stál Ing. Rudolf Manoušek z Blanska a v letech 2000 - 2018 Ing. Karel Richter z Kylešovic (okres Opava).