„Protože byl Josef Vojta již předtím zvolen zastupitelem města, musí se vzdát mandátu. Na jeho místo nastoupí náhradník, tím je Hanička Pečinková. Ta bude skládat slib na březnovém zasedání zastupitelstva. Josef Vojta odstupuje i ze všech dalších funkcí, které zastával coby volený zastupitel. Bude se nadále věnovat pouze funkci tajemníka městského úřadu,“ vyjádřil se starosta Bystřice nad Pernštejnem Karel Pačiska.