„Jeho schválením vzniknou nové plochy pro rodinnou a bytovou výstavbu, pro průmysl, ale i významné rezervy pro budoucí dopravní trasy, jako je třeba celkový obchvat města. V lokalitě Hliniště by mělo vzniknout v první etapě asi dvacet stavebních míst pro rodinné bydlení a další se připravují,“ uvedl jeden z městských zastupitelů František Komínek.

V novém územním plánu jsou zaneseny lokality vhodné pro rozvoj podnikání, pro sport i zábavu. „Za hřištěm s umělou trávou u Základní školy Školní jsou vymezeny plochy pro další sportoviště, jako třeba aquacentrum s rezervou pro víceúčelovou sportovní halu,“ uvedl příklad František Komínek.