„Most o rozpětí 22,80 metru je postaven jako jednopolový rám tvořený dvěma parapetními nosníky z předpjatého betonu. V příčném směru je nosná konstrukce řešena jako parapetní dvoutrám s dolní mostovkou. Parapetní trám má směrem do vozovky tvar betonového svodidla. Průjezdná šířka na mostě mezi nosníky je 6,5 metru. Chodník a cyklostezka jsou vedeny po konzolách na obou stranách mostu. Spodní stavbu mostu tvoří obdélníkové opěry, které jsou vetknuté do základů. Založení je navrženo hlubinné na vrtaných mikropilotech. Na opěry navazují rovnoběžná křídla, která jsou založena plošně,“ představil novou mostní konstrukci starosta Velkého Meziříčí Josef Komínek.

Původní most, který v roce 1924 postavila brněnská firma Ferrobeton, byl v tak špatném stavu, že se město rozhodlo jej nahradit novým. Proti jeho bourání se ohradili památkáři, kteří požadovali jeho rekonstrukci nebo nahrazení replikou. Město naopak argumentovalo tím, že chce především postavit most, který bude vyhovovat všem dopravním předpisům.

Věc došla až tak daleko, že se spor města a památkářů dostal na stůl krajského úřadu. Ten nakonec rozhodl ve prospěch města. „Národní památkový ústav trvá na svém původním vyjádření. Pro Velké Meziříčí je stržení historického mostu nenahraditelnou ztrátou a je ke škodě věci, že nebylo využito alespoň našeho kompromisního návrhu na výstavbu repliky mostu v dimenzích splňujících současné dopravní potřeby,“ okomentoval stržení historické stavby, která umožňovala přechod a přejezd přes řeku Balinku v Třebíčské ulici ředitel Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Telči Pavel Macků.

Na začátku června letošního roku přistoupila stavební firma k prvním bouracím pracím. To, že byl most opravdu v havarijním stavu, potvrdilo jeho následné zřícení přímo do koryta říčky Balinky. „Materiál mostu byl v tak špatném stavu, že nevydržel sondáž, kterou jsme prováděli,“ vysvětlil tehdy stavbyvedoucí Miroslav Otruba.

Kvality zbrusu nového mostu za zhruba 17,6 milionu korun nyní už prověřují první chodci i motoristé. „Součástí oprav bylo vybudování nové šachty a dešťové kanalizace, přeložky sítí, nové osvětlení a vegetační úpravy v okolí mostu, součástí jsou i vydlážděné nové chodníky a parkoviště včetně kompletní opravy komunikace před a za mostem,“ doplnil Josef Komínek.