„Při zatím posledním kontrolním dni jsme na místě zastihli více než šedesát dělníků různých profesí. V každém pokoji i na každé chodbě se intenzivně pracuje. Aktuálně finišuje pokládání podlahových krytin, zasazování parapetů, téměř kompletní jsou v celém objektu obklady,“ popsal stavební ruch v novém pavilonu náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast majetku Martin Kukla.

Dílo za přibližně osmdesát milionů korun bude splňovat parametry pasivního energetického standardu, což hrálo zásadní roli pro získání jednadvacetimilionové dotace z operačního programu Životní prostředí. V následujících týdnech budou dokončeny stavební práce na exteriérech pavilonu, osazeny dveře, v plánu je instalace veškeré zdravotní techniky a dílčí dodávky zařízení, terénní úpravy a závěrečný úklid.

Výstavbě nového dětského pavilonu předcházela kompletní demolice původní budovy. Stavba byla zahájena v říjnu minulého roku, nový pavilon nabídne třiatřicet lůžek, přičemž v přízemí budou umístěny odborné ambulance, zázemí pro malé pacienty i jejich doprovod.