Tehdejší tisk Ozvěna z Novoměstska přinesl například tuto zprávu: „Ačkoli krutá panovnice zima i u nás v horách počíná odkládati pomalu odznaky svojí vlády, vyžádala si přec ještě jednu, snad poslední ze svých obětí. Dne 31. 4. 1904 nalezen byl totiž blíže obce Nové Vsi lidmi z nedaleké obce Dlouhého ráno do města se ubírajícími nádeník Josef Janíček na silnici zmrzlý a sněhem zavátý.“

Další zimní tragédii zaznamenala Ozvěna z Novoměstska v roce 1921:„Zmrzl. Na louce u Tálů, poblíž Nové Vsi, nalezena byla mrtvola neznámého muže, který tam zmrzl. V mrtvém poznán byl nádeník Maša z Řečice.“

V roce 1924 kosila v Nové Vsi smrt nanovo. Jak zapsal školní kronikář: „2. února Josef Zdražil, syn Vincence Zdražila, domkaře č. 39, stižen jsa záchvatem epileptickým, padl ve sklepě a zabil se. Starý 70letý otec nucen byl tím hospodářství rozprodati.“

Jednu z místních nešťastných náhod, které s sebou život občas přinese, připomíná i obecní kronikář, a to v roce 1927: „Rok 1927 započal smutnou místní událostí. Dne 1. ledna Václav Novotný nalezen byl u lesa Stráně mezi Petrovicemi a Novou Vsí zmrzlý. Zdejší obuvník Václav Novotný, který ve věku přes 70 roků nesa z města Žďáru kůže a jiné potřeby obuvnické z továrny, pro niž pracoval, sešel ve sněhové vánici 29. prosince 1926 z cesty a jsa vysílen, zmrzl.“

Neuskutečněná dražba se měla konat na radnici v Novém Městě na Moravě.
Důsledek inflace? Novoměstští zopakují prodej parcel v Pohledci, nebyl zájem

Tragická dopravní nehoda se udála 19. června roku 1930 v zatáčce silnice mezi Novou Vsí a Novým Městem na Moravě. Tehdy se tam srazily dva motocykly. Po srážce začaly hořet nádrže s benzínem. „Vklínily se do sebe, benzinové nádrže se rozbily, benzin se vzňal a jezdci hořeli jako pochodně. Byli to Josef Žádný, zámečnický pomocník v Radešínské Svratce a Václav Veselý, sekerník z Nového Veselí,“ upřesnil tehdejší obecní kronikář.

Nejbližší nemocnice byla v té době v Poličce a oba těžce zranění řidiči tam byli neprodleně převezení. Ani jeden z nich nehodu nepřežil. Ještě v noci oba zemřeli. „Tandemista Alois Horák, hostinský z Újezda, včas stržen z motocyklu a zachráněn zdejším občanem Jaroslavem Novotným. Příčina srážky byla nedodržení jízdních předpisů Václavem Veselým jedoucím po nesprávné straně silnice,“ dodal kronikář.

První supermarket ve Velké Bíteši otevřou v pondělí
Ve Velké Bíteši otevřou první supermarket. Zákazníci pomohou místní škole

Tragická událost, která se nadlouho stala námětem veškerých hovorů, se udála o Velikonočním pondělí, 6. dubna roku 1931. Kronikář z nedalekých Křídel k tomu napsal: „Vražda v Křídlech. Kdo by byl jakživ řekl, že také takovouto událosť budu někdy zapisovat do této knihy! Ale stalo se. Dne 6. dubna, v pondělí velikonoční byl zavražděn na nové silnici vedoucí k Nové Vsi a v houštině v obecním lese u silnice ukryt listonoš novoměstský Klement Mifek, rodič z Řečice, otec tří nezaopatřených dítek. Vražda stala se o ¼ na 12 hod. dopoledne. Na místo činu dostavilo se četnictvo novoměstské s p. okresním lékařem Karlem Havlíkem, četnictvo bobrovské a velké množství lidu z Křídel a Dlouhého. Mifek jevil ještě známky života, byl lékařem ošetřen, autem dopraven do Nového Města, kde o 12. hodině v noci zemřel. Okolní četnictvo za pomoci pátrací stanice brněnské, vedené p. Muzikářem, zahájilo svou činnost a po třídenním usilovném pátrání podařilo se mu vraha zjistiti. Byl jím Antonín Horký, rolnický syn rovněž z Řečice, Mifkův kolega v poštovní službě v Novém Městě. Antonín Horký byl pouze výpomocnou silou, chtěl však odstraněním Klementa Mifka dosáhnouti definitivní místo Mifkovo. Ve čtvrtek 9. dubna, právě když se odbýval pohřeb Mifkův, Horký se u okresního soudu novoměstského k vraždě přiznal. Mifek šel jako listonoš z Křídel k Nové Vsi. Číhající na něj Horký dvakrát po něm střelil z revolveru, ale chybil se. Měl však s sebou též kus železa, část brzdy od vozu a tou Mifkovi roztříštil hlavu. Byl dopraven ke krajskému soudu do Jihlavy.“

Dálniční most Vysočina nad Velkým Meziříčím získal v průběhu let nelichotivé přízvisko „most sebevrahů“.
Láká sebevrahy: na dálničním mostě u Meziříčí by mohla být linka na psychologa

Tato událost notně zčeřila poklidné vody křídelské i novoveské. Znovu byla přetřásána v polovině června, kdy byl vynesený rozsudek nad vrahem Antonínem Horkým. Jihlavskou porotou byl odsouzený k trestu smrti oběšením.

Horký se následně odvolal, ovšem rozsudek jihlavského soudu potvrdil i Nejvyšší soud v Praze. Milostí prezidenta se nakonec smrt oběšením změnila v doživotní vězení, kde také Horký v roce 1943 zemřel.

Další tragédie, která se dotkla Nové Vsi, se udála v roce 1937. „Dne 25. července nalezena byla na katastru Nové Vsi mrtvola neznámého muže oběšeného na keři hlohu s přeřezaným zápěstím. Četnickým pátráním v neznámém zjištěn František Kašpar, 28 roků starý zahradnický pomocník rodem z Domanína, který spáchal sebevraždu v návalu trudnomyslnosti. Tímto zjištěním vyvráceny byly pověsti o jeho zavraždění a oloupení,“ zapsal kronikář do novoveské obecní kroniky.

I další nečekaná smrt zasáhla Novou Ves a její obyvatele v roce 1991. „10. června byl A. Nejedlý naséct trávy pro domácí potřebu. Byl při tom bodnut několika včelami. Stalo se to odpoledne. Reakce jeho těla byla taková, že navečer zemřel ve stáří 35 roků. Stalo se to na louce pod rybníkem, který je pod vsí,“ informoval obecní kronikář.

Helena Zelená Křížová