Na webových stránkách obce www.noveveseli.cz je umístěn odkaz na novou internetovou aplikaci, která je výsledkem spolupráce Policie České republiky a ministerstva vnitra.

Novoveselští se díky ní mohou dozvědět nejen množství nehod v obci, ale také jejich příčinu. Dále pak počet zraněných či usmrcených osob nebo dny, ve kterých k haváriím došlo.

Data, která jsou v současné době zájemcům k dispozici, zahrnují období mezi 1. lednem 2007 a 31. prosincem 2008.