Žďárské radnici se podařilo získat na projekt změny centra města evropskou dotaci z Regionálního operačního programu Jihovýchod. Jde o téměř o 22,2 milionu korun, přičemž rozpočtované náklady činí 36,8 milionu. Stavba je již předfinancována a peníze drženy ve fondu správy finančních prostředků.

„Náměstí dlouhodobě volá po obnově vzhledu a mě těší, že budeme moci konečně nejdůležitější centrální prostor města opravit a nabídnout ho k dalšímu oživení," řekla starostka Dagmar Zvěřinová.

Co se bude v rámci rekonstrukce dělat? Dojde k úpravě povrchů náměstí, zlepšení organizace dopravy spočívající ve zvýšení počtu stání pro těžce handicapované osoby půjde o čtyři parkovací místa, a nově také vznikne jedno státní pro osoby doprovázející dítě v kočárku. Podle prvního místostarosty Jaromíra Brychty se počítá, na základě přání obyvatel, s vybudováním pásu vzrostlé zeleně. Má za úkol odhlučnit provoz ze silnice první třídy číslo 37.

Novou dominantou centra Žďáru se stane kašna. „Oproti původním plánům, ve kterých jsme ji chtěli posunout více do středu náměstí, zůstane na svém původním místě, tedy na místě dnešní fontány," řekl Brychta. Kašna bude mít podobu kamenné mísy s motivem pěti pramenů řeky Sázavy. V jejím středu se bude nacházet pět trysek s nastavitelnou intenzitou a režimy stříkání vody. Ve večerních hodinách budou prameny nasvíceny.

Další novinkou je časová osa města umístěná mezi morovým sloupem a Starou radnicí. V podstatě půjde o šest bronzových, za sebou do dlažby zapuštěných desek a odkazujících na základní časové mezníky ve vývoji Žďáru jako například rok 1607, kdy byl Žďár povýšen na město.

Rozšíří se odpočinková zóna, přibudou lavičky, kruhová lavice kolem lípy a součástí doplněného mobiliáře mají být patníky se znakem města, stojany na kola, mříže ke stromům, odpadkové koše, pítko i nový informační turistický panel. „Projekt zahrnuje rekonstrukci veřejného osvětlení včetně instalace osvícení kamenných bloků v centrální části náměstí, některých korun stromů a ostatních prvků náměstí jako je třeba morový sloup. Navýší se počet dešťových vpustí a tím se zlepší odvodnění při srážkách," zní dále z městského úřadu.

Momentálně bude město muset vypsat výběrové řízení na zhotovitele stavby. Samotná realizace by pak měla začít letos v listopadu. „Na novou podobu náměstí se můžeme těšit nejpozději v dubnu 2015," doplnil ještě k plánovanému harmonogramu projektový koordinátor města Jiří Matoušek.

Projekt na rekonstrukci náměstí byl vypracován již v roce 2008, včetně soutěže stál 1,7 milionu korun. „Podle mě náměstí obnovu potřebuje, to je bez diskuze. Vše je tam zastaralé a nemoderní. Turisté ani nemají proč se tam zastavit," vyjádřil se Ondřej Mareček ze Žďáru. Dodal, že on osobně vítá především pruh stromů a živý plot kolem hlavního průtahu městem.