V dubnu tohoto roku jsem na konkrétním případu lanového centra v Bystřici nad Pernštejnem upozornil na zneužití dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR) v loňském roce. Detailně jsem doložil konkrétní pochybení, upozornil Policii ČR a podezření na další případy jsem oznámil Nejvyššímu kontrolnímu úřadu (NKÚ). Úředníci ministerstva řadu měsíců neshledávali na přidělení dotace nic mimořádného.

Ministerstvo dalo sice podnět Finančnímu úřadu Znojmo (FÚ) na prošetření Podmínek pro přidělení dotací, ale už při tomto zadání, s vědomím že je případ sledován, si mohlo všimnout, že firma porušila řadu závazných ukazatelů. V červenci nařídil FÚ firmě vrátit celou dotaci pro porušení podmínek č. 4 – 7, ale úředníci ministerstva nadále odmítají své pochybení a najali znalce, který měl zřejmě zadání celý podvod zakrýt.

Několikrát se sešli, bezprostředně po odchodu podnikatele z bytu znalce sem vnikla policie, znalce zatkla a při domovní prohlídce našla značný obnos peněz určený k uplácení. Ani po kriminalizaci svého znalce z toho nevyvodilo MMR důsledky a nestalo se tak do dneška. Úředníci ministerstva při vyúčtování dotace nepřišli ani na to, že si firma pro vyšší čerpání dotace připočetla navíc DPH.

Josef Novotný

Podnikatel nedodržel termín kolaudace, dotaci vyúčtoval pozdě, nepřidal ke stavbě svůj podíl nákladů, nevadila ani soudní zástava celého lanového centra. Ochrany se podnikateli nadále dostává také od vedení bystřické radnice, která od počátku věděla, že má podnikatel za sebou několik zkrachovalých firem, pro dotační podvod mu poskytla pozemek a v létě ještě sama platila reklamu, propagující lanové centrum.

Na případu stavby lanového centra pracuje také Policie ČR, která je na stopě dalších souvisejících trestných činů, umožňujících několikanásobné navýšení pořizovací ceny. Chatka – doloženo maximálně 200 tisíc Kč, vyfakturováno 800 tisíc korun, dřevo 150 tisíc – vyfakturováno 1.100 tisíc korun apod. Navíc se ukazuje, že podnikatel dlužil už před získáním dotace státu na sociálním a zdravotním pojištění ¾ mil. korun, byl několikrát nepravomocně odsouzen, bylo proti němu vedeno trestní řízení, a přesto dotaci dostal.

Úředníkům ministerstva stačilo pouze jeho prohlášení o bezdlužnosti a beztrestnosti. Podnikatel Tomášek na mě podal trestní oznámení a vyhrožuje požadavkem za poškození svého dobrého jména 1 mil. Euro, pokoušel se na mě dokonce najmout ruskojazyčnou mafii, kvůli čemuž jsem byl déle než měsíc ve zvláštním ochranném režimu, pod dohledem policie (ÚOOZ).

Před půl rokem jsem předestřel, jak k podvodu došlo, dosud se ale pro odhalení a potrestání těch, kteří dotační podvod umožnili, nic nestalo. Pod vedením ministrů z ČSSD se mimo řádné výběrové řízení udělovaly dotace přednostně známým a vůbec se neprověřovalo dodržení závazných pravidel ani výběr nejlepších projektů, přestože žadatelů byl pětinásobný převis.

Tento způsob přidělování dotací byl sice na MMR zastaven, k vyšetřování starých případů ale doposud chybí vůle. Hned po zveřejnění této kauzy jsem oslovil prezidenta NKÚ Františka Dohnala, aby jeho úřad systém přidělování dotací prověřil. Výsledky byly přislíbeny do konce roku, zatím ale žádné zprávy o průběhu vyšetřování nemám, proto jsem kontrolu znovu urgoval a včera jsem obdržel zprávu, že o zahájení šetření bude rozhodnuto v listopadu.

Docházím k nelichotivému poznání, pokud u jednoduché stavby, která má všeho všudy 10 položek (dřevo, beton, lana, železo, chatku a práci…) není dosud zpracován ani nezávislý posudek, který by určil její hodnotu, je zcela nemožné u nás dokázat dotační podvody u mnohem složitějších staveb. Přestože došlo na základě rozhodnutí FÚ k odejmutí dotace, domnívám se, že stát svoje peníze zpět stejně nedostane, protože firma na vrácení nebude mít.

Ten vytvořil posudek, kterým lanové centrum v hodnotě 1 miliónu Kč ohodnotil částkou 3,6 mil. korun se závěrem, že výše poskytnuté dotace je v pořádku. K posudku použil nadhodnocené podklady podnikatele a výslednou cenu ještě zdvojnásobil se zdůvodněním, že výsledná cena, určená výnosovou metodou, by tak odpovídala předpokládaným ziskům. Věcné posouzení stavby přitom znalec odmítl provést. Znalec MMR byl ovlivňován směrem k navýšení odhadu také samotným majitelem firmy Yossarien Investments a. s. panem Tomáškem.

--------------------------------------------------------------------

Reakce Zdeňka Tomáška je zde.

Čtěte také:

Lanový park Siesta, vrchol pyramidy nebo bublina?