„Úctu k předkům bychom ale neměli projevovat pouze tím, že na ně občas vzpomeneme,“ tvrdí starostka Nového Města na Moravě Zdeňka Marková. Podle ní jedním z projevů naší vděčnosti by měla být například i starost o místo jejich posledního odpočinku.

Nové Město na Moravě se dlouhodobě stará o několik hrobů významných občanů, kteří už nemají příbuzné a jejich hroby by tak zůstaly zanedbány. Město se v tuto chvíli stará kromě několika válečných hrobů i o několik soukromých.

Makovský a další

Jedná se o místo posledního odpočinku bývalého starosty města Josefa Jelínka, profesora reálky a náčelníka Sokola Josefa Kořínka, básníka a překladatele Petra Křičky, novoměstského starosty a stavitele Josefa Sadílka, básnířky Elvíry Stárové a Franze Plotzka. Novoměstské gymnázium si zase vzalo za své postarat se o hrob dalšího významného rodáka – akademického sochaře Vincence Makovského.

Nově se město postará i o hrob malíře, grafika a dřevorytce Karla Němce. S jeho nadčasovou tvorbou se v Novém Městě na Moravě setkáváme takřka na každém kroku.

Komu by snad samo jméno nic neříkalo, jistě mu nebudou cizí půvabná sgrafita na kostele svaté Kunhuty na Vratislavově náměstí nebo drobné výjevy na starších měšťanských domech. To je ovšem jen nepatrný zlomek jeho rozsáhlé tvorby. Jeho dílem se mohou pochlubit i další obce, například nedaleké Rokytno, kde vyzdobil budovu školy a místního pohostinství. Byl zván též mistrem linorytu ovšem nejvíce obdivovaná a také nejvíce žádaná byla jeho sgrafita.

Město na umělcův přínos rozhodně nezapomnělo. A protože dnes už nežije žádný blízký příbuzný Karla Němce, rozhodli se novoměstští radní na základě podnětů z řad občanů převzít místo jeho posledního odpočinku do své péče. Proto na letošní rok vyčlenili představitelé města z rozpočtu čtyři tisíce korun, které by měly být použity jako vstupní investice na opravu náhrobku. Samozřejmě, že se počítá s dalšími výdaji na standardní údržbu. „Pro město je to záležitost humánní a morální,“ uvedla Zdeňka Marková.

-----------------

Hroby místních rodáků

Každá obec a každé město mají své významné osobnosti a slavné rodáky. Většinou na ně vzpomínáme pouze občas, v době jejich výročí.

Josef Jelínek, starosta města

Josef Kořínek, profesor reálky a náčelníka Sokola

Petr Křička, básník a překladatel

Josef Sadílek, novoměstský starosta a stavitel

Elvíra Stárová, básnířka

Franz Plotzek

* Radnice v Novém Městě na Moravě se stará o hroby slavných rodáků. Nově k výše jmenovaným přibude hrob grafika Karla Němce

Novoměstské gymnázium si vzalo za své postarat se o hrob dalšího významného rodáka – akademického sochaře Vincence Makovského.

Helena Zelená Křížová