„Dovolím si tvrdit, že se tím položily základy k rozvoji tělovýchovného a sportovního areálu,“ podotkl autor projektu, architekt Jan Kruml.

Na popud lyžařů našel v roce 1966 Výbor pro cestovní ruch ve svém rozpočtu peníze na tuto stavbu. „Investorem se stal Městský národní výbor v Novém Městě na Moravě,“ doplnil dále Kruml.

Hotel postavily Pozemní stavby Žďár na Sázavou. „Krytinu střechy položili šindeláři z Velkých Karlovic, interiéry dodalo brněnské družstvo Dyha a výtvarnou výzdobu umělci Vysočiny,“ vzpomněl Kruml.

Hotel dostal název SKI a ujala se jej Česká tělovýchovná organizace. Slavnostně jej otevřeli 29. dubna 1972. Budovu oficiálně přejímal předseda Českého svazu tělesné výchovy Libor Hlaváček. „Stavba zaujala veřejnost svým citlivým zasazením do přírodního prostředí,“ dodal Kruml.