„Ředitelé škol se pokusí získat získat peníze z Evropské unie na modernizaci prostor odborných učeben, konkrétně učebny fyziky a technických dílen. A současně s tím i na jejich vybavení digitálními technologiemi. V případě první základní školy by se navíc řešila také bezbariérovost, a to novým výtahem," uvedl novoměstský starosta Michal Šmarda.

Obě školská zařízení se pokusí dosáhnout na evropské peníze z Integrovaného regionálního operačního programu. „Ten je nastaven tak, že je-li realizována úprava některé z učeben, pak musí být bezbariérově zajištěna. Tím pádem by se v budově druhé základní školy vybudoval i bezbariérový výtah," potvrdila slova starosty Andrea Kramárová z novoměstského úřadu.

První základní škola, která sídlí v městské historické budově na Vratislavově náměstí, musela problém vyřešit trochu jinak. „Tam už mají bezbariérovost v případě nutnosti zajištěnou schodolezem, takže v jejich projektu náklady na zajištění bezbariérovosti obsaženy nebudou," vysvětlila Andrea Kramárová.

Žádost o dotaci na modernizaci odborných učeben budou ředitelé obou základních škol předkládat na přelomu roku 2016/2017. Pokud budou úspěšní a evropské peníze se jim podaří získat, začne se s vlastními stavebními pracemi v roce 2018.

Modernizace se ale školská zařízení v Novém Městě na Moravě dočkaly už letos. První základní škola dokončí o prázdninách druhou etapu elektroinstalace, v areálu druhé základní školy probíhají nyní práce na výstavbě propojovacího krčku mezi zmíněným školským zařízením, Gymnáziem Vincence Makovského a školní jídelnou.

„Stavba pokračuje tak, jak má, i když nám přibyly nějaké menší vícepráce, například kvůli špatnému stavu okapů, se kterým jsme původně nepočítali. Ale předpokládáme, že by do září mělo být hotovo," komentoval Michal Šmarda.

V těsném sousedství propojovacího krčku bude vybudováno také nové hřiště. „Od Kraje Vysočina jsme obdrželi dotaci sto padesát tisíc korun na podporu zájmových a sportovních aktivit mládeže. Kraj nám podobný dar dává každoročně. Letos peníze použijeme na nákup herních prvků na nové hřiště, kde pak žáci budou moci trávit volný čas o přestávkách hraním míčových her a sportováním," prozradil novoměstský starosta.