„Centrální zdroj chladu je umístěn na střeše chirurgického pavilonu. Byl zprovozněn v roce 1998 a dnes je po ekologické a technické stránce zastaralý,“ uvedla mluvčí nemocnice Tamara Pecková.

„Rekonstrukce bude zahrnovat náhradu stávajícího zdroje chladu za nový, který zároveň zajistí i zálohu potřebného výkonu. Samozřejmě musí splňovat veškeré stávající legislativní požadavky, a to jak na bezpečnost provozu, ekologii, tak i na splnění potřebných hygienických požadavků, zejména odpovídající hlučnost provozu,“ doplnil technický náměstek novoměstské nemocnice Jiří Drdla.

Provoz operačních sálů a dalších prostor, které využívají chlazení, se kvůli rekonstrukci nezastaví. „Zdravotnické provozy by rekonstrukce neměla výrazně omezit,“ potvrdila Tamara Pecková s tím, že hotovo by mělo být do konce května.