Jedná se už o šestnáctý ročník akce. Hlavními letošními tématy jsou Algoritmizace a robotika, Informační a vzdělávací portály škol, Mapování s podporou ICT a Multimédia ve škole. Převážná část konferenčního času bude věnována ukázkám různých možností využívání digitálních technologií ve výuce v základních i středních školách. Vystoupí také zástupci firem dodávajících software a počítačovou techniku.

Zájemci o přednášku nebo workshop mohou svá vystoupení přihlásit nejpozději do 20. března, registrace účastníků je možná do 9. dubna. Podrobnější informace a registrační formulář jsou k dispozici na webu www.pocitacveskole.cz.