„O dopravním problému, který v lokalitě tvořené ulicemi Leandra Čecha, Makovského a Tyršova vznikal, jsme věděli. Nejhorší situace nastávala zejména v ranních hodinách, kdy rodiče vozili děti do škol. Pokusili jsme se to co nejlépe vyřešit," vyjádřil se novoměstský místostarosta Stanislav Marek.

Na komunikaci v ulici Leandra Čecha bylo nově namalováno vodorovné značení, které motoristům jasně vymezuje možnosti parkování.

„Část ulice je nyní jednosměrná. Jsou na ní vyznačena podélná parkovací stání podél zahrady gymnázia tak, aby děti a studenti, které rodiče přivezou, mohli bezpečně vystoupit na chodník," popsal Stanislav Marek. „Zároveň jsme nechali po levé straně vyznačit žlutou čáru, aby nám řidiči nestáli i na druhé straně, jak tomu bývalo dříve," doplnil místostarosta.

Kromě vyznačených stání pro automobily vymezila radnice také parkovací stání pro autobusy. „Místo je vyhrazeno pro zastavení autobusu, který slouží výhradně pro potřeby škol. Například na výlety, zájezdy nebo na odvoz na plavání," vysvětlil Marek.

Parkování v ulici Leandra Čecha bylo v nedávné minulosti zcela chaotické. Auta zastavovala v úzké ulici po obou stranách komunikace. Jiná se je snažila objíždět. Mezi nimi se proplétali žáci a studenti mířící do škol. „Je to sice o něco lepší, ale pořád to není úplně bezpečné. Rodiče, kteří vozí své děti, se pravidelně točí za školní jídelnou. Musí tam zacouvat a otočit se do protisměru. Pro chodce je to stále nebezpečné," upozornila Hana Poláková z Nového Města na Moravě.

Udělaná opatření by ale podle mínění vedení města měla dopravní situaci u školy zklidnit. „Záleží ale i na samotných řidičích, jak moc budou dopravní značení respektovat," prohlásil Stanislav Marek.

Radnice omezila také parkování v ulici Makovského, která křižovatkou navazuje na ulici Leandra Čecha. „Auta stávala dříve i v samotné křižovatce. Nyní je tam zákaz parkování," řekl Marek.

S bezpečností žáků 2. základní školy a studentů gymnázia souvisí také dopravní situace na ulici Tyršova. „Tam jsme nově vyznačili přechod pro chodce. A od 1. ledna je tam také nová zastávka městské autobusové dopravy a zvažujeme, že tam vznikne další přechod pro chodce tak, aby děti po vystoupení z autobusu mohly na něj ihned vkročit a přejít na druhou stranu komunikace, na chodník," prozradil další plány radnice Stanislav Marek.

Bezpečnostní prvky, které jsou přizpůsobeny potřebám chodců, omezují motoristy. Ti ale museli danou lokalitou projíždět vždy, zejména v ranních hodinách, s maximální opatrností. „Chceme, aby byly ulice pro děti co nejbezpečnější a to i za cenu toho, že to bude méně komfortní pro motoristy. Všem doporučujeme aby, pokud lokalitou nemusí ráno nutně projíždět, jeli raději jinudy," nechal se slyšet starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.