Základní kámen nové školní budovy byl položen 16. července 1876. Škola vznikla v místě, kde původně stály dva domy, a to číslo 124 a 125. První vyučování se uskutečnilo ve školním roce 1879-1880. Novoměstské školské zařízení se stalo po Třešti a Frenštátě teprve třetí českou měšťanskou školou na Moravě.

V roce založení školy se v ní vzdělávalo 74 žáků. V současné době ji navštěvuje přes pět set dětí. Velkých změn se dočkala i sama školní budova.

„Za to, jak úspěšná dnes škola je, jak vzhledově vypadá, jaké má pracovní výsledky, patří dík nejen představitelům města, ale zejména těm, kteří všechny ty nápady a myšlenky úspěšně realizovali – jsou to zejména učitelé a správní zaměstnanci, ale také žáci této školy a jejich rodiče. Bez úzké spolupráce, vzájemného pochopení a tolerance by nebyla celá řada činností, věcí a akcí uskutečnitelná,“ připomenul ředitel 1. základní školy v Novém Městě na Moravě Otto Ondráček.

Program oslav je velice pestrý, začíná se v 15 hodin. Hlavní program bude zájemce čekat na pódiu před školou, další aktivity se uskuteční přímo ve školní budově. Chybět nebudou nejrůznější vystoupení a výstavy, třešničkou na dortu pak bude slavnostní křest nového almanachu, který při této příležitosti vznikl.

HLAVNÍ PROGRAM

(pódium před školou)

15:00 Zahájení oslav 140. výročí Frankenstein band (hudební skupina)

15:30 Aerobic team „Vojandy“

(pod vedením Lucie Kocourové)

Aerobic team „Mariachi“

(pod vedením Michaely Hradilové)

16:00 Úvodní slovo

Otto Ondráček, hosté

16:15 Michaela Trojánková (zpěv)

16:30 Rebelové (taneční vystoupení)

16:40 Slavnostní křest knihy

17:00 Mažoretky z DDM

(Tutti, Princes, Carmen)

17:30 Absolventi (taneční vystoupení)

18:00 Škola má narozeniny

(kulturní vystoupení dětí 1. stupně)

19:00 Frankenstein band

20:30 Fireshow Pyroterra

(akční ohnivá show Praha)

21:00 Frankenstein band

22:00 Ukončení oslav

DOPROVODNÝ PROGRAM

(prostory školy a před školou)

Komentované prohlídky školy

Den otevřených dveří (15:00 - 19:00)

Budova školy:

Historie školy (výstava, kroniky školy)

Rekonstrukce školy 2019 (výstava)

Síň absolventů (rozsáhlá fotogalerie absolventů a učitelů od r. 1927)

Třída včera a dnes (proměna školní třídy)

Výtvarné výpravy za poznáním (výstava)

Technická tvořivost ve školní dílně

Multimediální dílna (foto, video)

Robokoutek (programovaní robotů, soutěž s QR kódy, elektronické testování, elektronické stavebnice)

Prostory před školou – Vratislavovo nám.

Tvořivé dílny: Šicí dílna

Buttony (odznaky, klíčenky aj.)

Inspirace ze světa ekologie (Ekoškola v praxi)

Facepainting (zdobení tváře speciálními barvami)

Soutěže

Koloběžkiáda

Ping pong

Spolek rodičů (hry s dětmi)

Prezentace žákovského parlamentu

Stánky (suvenýry, prodej knihy)

Občerstvení