„Naopak nejvyšší nájemné, které nyní činí šedesát pět korun, klesne o šest korun," vyjádřil se starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda. Podle něj nejsou odlišné ceny dány rozdílnou kvalitou bytů ani sociální situací lidí, ale dobou, kdy byly nájemní smlouvy uzavírány.

„Dalo by se říct, že se čím dál více takzvaně otevírají nůžky mezi nájemným lidí, kteří bydlí v bytě třicet a více let, a těch, kteří se stali nájemníky až v poslední době. Dnes jsme se dostali do situace, kdy nově uzavírané nájemní smlouvy zaručují městu cenu šedesát pět korun za metr čtvereční, zatímco ty staré byly uzavírány za cenu čtyřicet pět korun za metr čtvereční," vysvětlil Šmarda.

Za dva pokoje s kuchyní a příslušenstvím o stejných rozměrech tak nájemníci v městském bytě zaplatí 2 357 korun měsíčně v případě, že uzavřeli smlouvou před desítkami let, a 3 404 korun, pokud se do bytu nastěhovali teprve před nedávnem.

„Nájemníci se nám už ozývali. Samozřejmě, že těm, kteří platí o dost víc, se to nijak zvlášť nelíbí. Dokonce jsme zaznamenali i extrém, kdy nájemné bylo jen třicet korun za metr čtvereční. To ale šlo o velmi starou smlouvu, která se po léta neměnila," uvedl novoměstský starosta Šmarda.

Letos je to poprvé

Velké rozdíly v nájemném by měla změnit nová bytová politika novoměstské radnice. „Rozhodli jsme se některé nájmy o pár korun na metr čtvereční snížit. A spolu se snížením nájemného také upravit minimální nájemné tak, aby se přiblížilo k vyšší částce," uvedl Michal Šmarda.

„Vlastník nemovitosti může zvýšit nájemné jednou za tři roky, a to maximálně o dvacet procent. Této možnosti úprav smluv jsme zatím ještě nikdy nevyužili. Teď to bude poprvé," dodal novoměstský místostarosta Stanislav Marek.

Vedení Nového Města ale považuje rozhodnutí za nezbytné proto, aby byly nájemníkům nastaveny alespoň přibližně stejné podmínky. „Bude to sice jen částečné odstranění nespravedlnosti, ale začneme alespoň takto," nechal se slyšet novoměstský starosta Michal Šmarda.

Úprava nájemného se ovšem nebude týkat Domu s pečovatelskou službou v bytech, v nichž jsou poskytovány speciální služby. „Tam cenu necháme na čtyřiceti pěti korunách. Ale i tam chceme u všech bytů cenu sjednotit, protože i tam máme některé nájemníky, kteří platí vyšší nájemné," podotkl novoměstský starosta Šmarda.

Půl na půl

Nové Město na Moravě již v minulosti velkou část svých bytů prodalo. Přesto jich má stále ještě dost ve svém vlastnictví. „Městských bytů máme tři sta dvacet a dalších šedesát pět v Domě s pečovatelskou službou," upřesnil Stanislav Marek.

„Poměr nájemníků platících nižší a vyšší nájemné je tak půl na půl," doplnil novoměstský místostarosta Marek. K úpravě poplatků za bydlení v městských bytech přistoupili představitelé města i z toho důvodu, že mezi kritéria pro výběr nových nájemců je nyní zařazena také sociální oblast.

„Žádostí je přebytek, a tak se snažíme mimo jiné také posuzovat sociální situaci jednotlivých žadatelů. Tím pádem bychom měli zohlednit i výši nájemného," upřesnil Michal Šmarda. „Tam, kde jde vyloženě o sociální případy, dostávají lidé příspěvek na bydlení, kde je výše nájemného už zohledněná," upřesnil místostarosta Marek.

Snížení nájemného se neuskuteční automaticky, ale nájemníci si o něj budou muset sami zažádat. „Aby s tím neměli problém, budeme je o tom dopisem informovat," řekl Michal Šmarda. Nájemníci obdrží v dopise také přiložený tiskopis žádost o snížení nájemného, který vyplní a odevzdají na radnici.