Udělené právo veřejnosti vymezilo funkce nemocnice. „Mohla poskytnout potřebnou zdravotní péči a zaopatření všem nemocným bez ohledu na to, kam přísluší a jakého jsou vyznání. V případě nedobytnosti úhrady za léčbu od pacienta nebo jeho rodinných příslušníků měla nemocnice, jakožto veřejná, právo požadovat zaplacení nákladů od Zemského léčebného fondu,“ uvedla mluvčí nemocnice Helena Zelená Křížová.

Výstavba novoměstské nemocnice začala v roce 1938 na místě mezi silnicí vedoucí k Radňovicím, hlubokým úvozem na Beranici a železniční tratí. „Za účinkování pěveckých sborů místního hudebního spolku Smetana a bystřického Sokola byl 21. srpna 1938 slavnostně položený základní kámen. Tak začala stavba nemocnice na kraji města,“ připomněla ředitelka novoměstského nemocničního zařízení Věra Palečková.