To, že by byl obchvat dobrý, uvedl na únorové besedě s obyvateli i prezident Miloš Zeman, který ve Veselí léta chalupaří. Podle hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka ale zadání studie ještě neznamená, že na tuto stavbu na silnici II/353 v nejbližších letech skutečně dojde.

Prověřit možnosti

„Musí se prověřit, zda vůbec je možné v tom koridoru, který nám městys Nové Veselí navrhuje, tu silnici vést," uvedl hejtman s tím, že krajská rada rozhodla o zařazení akce do kapitoly Doprava. V případě, že koridor zakreslený v územním plánu Nového Veselí bude vyhovující, očekává hejtman další dlouhá vyjednávání o této stavbě.

Nicméně posun to po dlouhých letech snahy Nového Veselí o odvedení tranzitní dopravy mimo sídlo je. Naposledy jim svitla naděje loni, nakonec ale bylo rozhodnuto, že dotace podpoří obchvat Jamného na Jihlavsku, které leží rovněž na silnici vedoucí ze Žďáru do Jihlavy, jen pár kilometrů od Veselí.

„Myslím si, že by tam neměl být problém a že trasa bude potvrzena, i vzhledem k tomu, že ji máme ve schváleném územním plánu," vyjádřil se starosta Nového Veselí Zdeněk Křivánek k současné aktivitě Kraje Vysočina. Rovněž uvedl, že městys už vlastní zhruba devadesát procent pozemků potřebných pro obchvat. Majitelé zbývajících prý slíbili, že stavbě nebudou bránit.

Čtyři tisíce aut

Hlavní tah ze Žďáru na Jihlavu je velmi frekventovaný, denně jím projede několik tisíc automobilů. Silnice ve Veselí vede asi na třinácti stech metrech středem městyse, kde je několik nepřehledných zatáček a další nebezpečná místa. Ne všichni řidiči navíc dodržují povolenou rychlost.

„Chodí tam například nejenom školní děti od nás, ale i žáci dojíždějící z okolních obcí. Koncentrace chodců, kterým hrozí od projíždějících aut nebezpečí, je skutečně velká," upozornil starosta Křivánek. Ve Veselí si před časem nechali provést měření, které dokázalo, že městysem den