„Ke stávající budově plánujeme přistavět dvě třídy vždy pro dvacet žáků a zároveň celou školu udělat bezbariérovou," přiblížil starosta Hamrů Hubert Křesťan. „Oslovili jsme projektanta, aby vypracoval návrh. Uvažovali jsme o dvou variantách třídy přistavět, nebo je vybudovat v půdních prostorách. To by ale asi bylo příliš nákladné," doplnil.

Kapacitně přestává také vyhovovat školní družina. Ta má v současnosti limit pětadvacet dětí, rada obce schválila navýšení na čtyřicet. „Pokud přestavba vyjde, jednu ze starých tříd bychom využili ještě k dalšímu rozšíření družiny," řekl starosta.

Nyní je ve škole místo pro sedm desítek žáků. „Škola má pět ročníků, některé jsou ale sloučeny. Po přestavbě by měl každý ročník k dispozici vlastní třídu," uvedl ředitel školy Miloslav Švoma. „Jednu z nových tříd bychom také chtěli vybavit jako počítačovou učebnu," nastínil. Při pohledu na školu z ulice by měla přístavba navazovat na pravou část budovy, na opačné straně je tělocvična.

Stavbu by zčásti zaplatily dotace Evropské unie z Integrovaného regionálního operačního programu. „Do patnáctého února máme možnost podat žádost o dotaci," poznamenal starosta.

Přesné náklady ještě vyčíslené nejsou, podle starosty ale obec počítá zhruba s desetimilionovou částkou. „Devadesát procent nákladů bychom měli čerpat z dotací, takže by to bylo schůdné," řekl Křesťan.

Populace v obci narůstá především díky nové zástavbě Slunečního vrchu. „Za dvaadvacet let, kdy působím jako starosta, se počet obyvatel zvýšil o čtvrtinu, z dvanácti set na šestnáct set," řekl starosta.