Jedinou výjimku v této vyhlášce tvoří proluka mezi stávajícími budovami. V takovém případě se může stát, že v místě, kde je výstavba nových chat zakázaná, najednou neterénové rekreační objekty vzniknou.

Na Novoměstsku se jedna taková oblast nachází. Jde o území takzvané Vlachovické cihelny, které slouží plně pro potřeby rekreantů. „Stále častěji se objevují žádosti na odkup pozemků v uvedené lokalitě,“ sdělil místostarosta Nového Města na Moravě Stanislav Marek.

Rada města proto dala za úkol odboru regionálního rozvoje, aby pro toto místo zpracoval zástavbovou studii. „Pozemek budeme muset rozčlenit a případným zájemcům nabízet přímo konkrétní parcely,“ potvrdil místostarosta záměr města připravit území pro rekreační výstavbu.

Podle odhadu Stanislava Marka se v tomto případě jedná asi o čtyři parcely, které by mohly být nabídnuty zájemcům o výstavbu rekreačních objektů.

Helena Zelená Křížová