Úředníci budou posuzovat, zda zastavět Hrnčířskou ulici na Klafaru pouze rodinnými domky, nebo počítat na jedné straně ulice také s domy bytovými. „Územní studie, jež byla podkladem pro zpracování platného územního plánu, v místech směrem k Sázavské ulici, tedy nynějšímu Klafaru, s výstavbou bytových domů počítala. Pak ale došlo k překreslení té lokality na rodinné domy. Po pravé straně Sázavské navrhuje územní plán parkovou plochu. Kdyby se ten pás zeleně uzavřel zahradami, tak by vlastně pro celou čtvrť omezil k této klidové zóně přístup," vysvětlil Zdeněk Navrátil, žďárský starosta. Původní uzemní urbanistická studie navíc podle něj nepočítala s klasickými rodinnými domky, ale s řadovkami.

Hrnčířská ulice bude souběžná se Sázavskou, která vede na Klafar od nového silničního mostu u stadionu. Řadovky jsou navržené na straně ulice směřující ke klášteru.

Radní podle Navrátila nechtějí prodávat pozemky bez ohledu na zmíněnou studii, ale ani jejich prodej na Klafaru zdržovat. „Chceme se jen zamyslet, jak dál s tou částí Hrnčířské ulice, kde je naplánovaná bytová výstavba a klidová zóna. Parcely na druhé straně ulice jsou stále určené pro individuální bydlení," řekl Navrátil.

Do konce června

Městští úředníci mají situaci vyhodnotit do konce června. „Vhodnost řešení zástavby Hrnčířské ulice pouze rodinnými domy posoudí pracovní skupina, kterou vytvořila komise rozvoje a životního prostředí. Skupina také navrhne případnou změnu projektů," přiblížila Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování městského úřadu. „Letos se tedy uskuteční tato případná změna projektů a podle klimatických podmínek se pokusíme zahájit stavbu technické infrastruktury. Lidé by proto s prodejem parcel měli počítat spíše ve druhé polovině nebo koncem roku 2016," informovala Irena Škodová.

Radnice chce podle Navrátila postavit infrastrukturu v nové čtvrti co nejdříve. Lidé individuální bydlení ve Žďáře chtějí, i když podle starosty jsou to nyní spíše jednotlivci než desítky zájemců.

„Lidé se o nové pozemky na Klafaru zajímají, někdo má už i vytipované místo, kde by chtěl bydlet. Na druhou stranu je ale třeba uvědomit si také, že Žďár je město a rozvojových zón pro bydlení zase tolik nemáme," řekl starosta k možnosti stavět v budoucí ulici bytovky. Podle něj je třeba vnímat situaci i z úhlu daňové výtěžnosti města, bytový dům s třiceti obyvateli je třicet daňových poplatníků proti například členům dvou rodin ve dvou domcích. „Do budoucna chceme mít připravená území pro bytové domy i individuální výstavbu," řekl Navrátil.

Žďárská radnice teď parcely na rodinnou výstavbu neprodává, v minulých vlnách je prodávala v dražbě. V roce 2013 se poprvé dražilo elektronicky, ceny sahaly od 1 do 2,5 tisíce korun za metr čtvereční. Soukromá firma prodává parcely na Klafaru za dva tisíce za metr čtvereční pozemku.