„Vybudováním jednotky DIOP nemocnice zajistí komplexní péči v oblasti následné péče. Oddělení je určeno pacientům, u kterých již pominuly důvody hospitalizace na jednotce intenzivní péče (JIP) nebo následné intenzivní péče (NIP), již nevyžadují kontinuální lékařskou péči, ale nemohou být propuštěni do domácí péče a současně potřebují soustavnou intenzivní ošetřovatelskou péči. Na těchto lůžkách je také poskytována intenzivní péče pacientům s poruchou základních životních funkcí,“ vysvětlila ředitelka novoměstské nemocnice Věra Palečková.

Přestavba oddělení pro potřeby DIOP byla zahájena na konci září, náklady z rozpočtu nemocnice se vyšplhaly na 1,2 milionu korun bez DPH. „Stavební práce zahrnovaly kromě potřebných úprav vybudování nové elektroinstalace a rozvodů medicinálních plynů. Oddělení má také nové elektrostatické podlahy. Doplněna je samozřejmě příslušná přístrojová technika,“ vyjádřil se technický náměstek nemocnice Jiří Drdla.