„Je nutné omezit nebo zcela vyloučit napouštění bazénů, mytí vozidel a kropení zpevněných ploch, zásadně omezit zalévání zelených ploch a sportovišť a omezit zalévání zahrad. Pitnou vodu je nutné využívat pouze k pitným a nezbytným hygienickým účelům,“ uvedla na webových stránkách Nového Města Lenka Jamborová z odboru stavebního a životního prostředí novoměstského úřadu.