„Město považuje rodinu Bradyových za místní patrioty, Bradyovi se vždycky velice zajímali o místní společenské dění a podíleli se na něm. Už tím, že bylo již dříve městem Jiřímu Bradymu uděleno čestné občanství svědčí o tom, že si této rodiny opravdu ceníme. A dalším důkazem toho, že si město této rodiny váží, je pojmenování části novoměstského území jejich jménem,“ řekl místostarosta nového Města na Moravě Stanislav Marek.

Okolí Pernštejna.
OBRAZEM: Pernštejnské zahrady se zaskví ve své původní kráse

Nová ulice, která symbolicky začíná domem číslo 13., který dříve rodina Bradyových vlastnila, bude mít pouze šest čísel popisných. „Jde o krátkou ulici mezi Vratislavovým a Palackého náměstím. Je to místo, které Bradyovi dobře znali a kam patřili,“ podotkl novoměstský místostarosta.

Součástí slavnostního otevření ulice Bradyových bylo i položení květin k rodnému domu Bradyových, beseda o holocaustu nebo literární pásmo z veršů, jejímiž autory byly děti z Terezína.

Jiří Brady
Zemřel novoměstský rodák Jiří Brady