„Město považuje rodinu Bradyových za místní patrioty, Bradyovi se vždycky velice zajímali o místní společenské dění a podíleli se na něm. Už tím, že bylo již dříve městem Jiřímu Bradymu uděleno čestné občanství svědčí o tom, že si této rodiny opravdu ceníme. A dalším důkazem toho, že si město této rodiny váží, je pojmenování části novoměstského území jejich jménem,“ řekl místostarosta nového Města na Moravě Stanislav Marek.

Nová ulice, která symbolicky začíná domem číslo 13., který dříve rodina Bradyových vlastnila, bude mít pouze šest čísel popisných. „Jde o krátkou ulici mezi Vratislavovým a Palackého náměstím. Je to místo, které Bradyovi dobře znali a kam patřili,“ podotkl novoměstský místostarosta.

Součástí slavnostního otevření ulice Bradyových bylo i položení květin k rodnému domu Bradyových, beseda o holocaustu nebo literární pásmo z veršů, jejímiž autory byly děti z Terezína.