„Není to ani tak ocenění jako spíš poděkování. Vzhledem k tomu, že to mělo v minulém roce docela úspěch, rozhodli jsme se v tom pokračovat. Chceme tak poděkovat lidem, kteří pro město pracují a obětují mu svůj čas," sdělil novoměstský starosta Michal Šmarda.

Nové majitele dostaly tři pětadvaceticentimetrové sošky z nerezové oceli pocházející z dílny skláře a uměleckého kováře Víta Zadiny. Znázorňují nejrůznější životní události, jak ty nepříjemné, tak okamžiky štěstí a úspěchů,

„Jako první dostal ocenění Josef Unčovský, rodák z Rovečného. Řadu let pracoval jako vedoucí pekárny v Bystřici nad Pernštejnem, později i jako podnikový ředitel na ústředí státního podniku Jihomoravské pekárny. Po revoluci na čas ve firmě Enzima v Brně. Se svými společníky privatizoval ždárské pekárny a založil firmu Enpeka, která dlouhodobě podporuje, nejen materiálně, místní gymnázium i společenské a volnočasové aktivity v našem městě," představila prvního z oceněných Alena Lukášová z odboru školství, kultury, cestovního ruchu a sociálních věcí.

Životní krédo

Další oceněnou osobností Nového Města se stal Pavel Koutenský, který na počátku sedmdesátých let byl z důvodu neschvalování okupace Československé socialistické republiky sovětskými vojsky propuštěn z armády a až do revoluce pracoval v uranovém průzkumu.

„V devadesátých letech se vrátil do armádních služeb a pracoval v Okresní vojenské správě ve Žďáře nad Sázavou. Věnuje se historii druhého odboje, aktivně působil jako člen ústředních orgánů Českého svazu bojovníků za svobodu i jako předseda okresního výboru. Přestože z rodinných důvodů zanechal své činnosti, velmi se zasloužil o zachování paměti o druhém odboji a aktivně pomáhal veteránům z druhé světové války," dodala Alena Lukášová.

„Byl jsem velice potěšen. Vždycky jsem se snažil žít jako slušný člověk, odmalička jsem byl vychováván k čestnému chování. To je mé životní krédo," nechal se slyšet Pavel Koutenský.

Z rukou novoměstského starosty převzal cenu také děkan římskokatolické farnosti Jan Daněk. „Od 1. června 1992 je novoměstským farářem, dále je děkanem žďárského děkanátu, soudcem a obhájcem svazku pro případy in favorem fidei Diecézního církevního soudu v Brně. Navíc je autorem jedenácti homiletických publikací. V červnu letošního roku oslavil čtyřicet let svého kněžství. Během jeho novoměstského působení se podařilo obnovit sgrafita na kostele svaté Kunhuty. Nejen věřící si jej váží za jeho toleranci, ale i ochotu vycházet lidem vstříc. Velmi ceněn je také za projevený názor a rozumná kázání, kterými dokáže oslovit a nasměrovat své farníky," řekla Alena Lukášová.

„Trochu mě to zaskočilo a musím říct, že mě především zajímalo, proč vybrali zrovna nás tři. Vojáka, toho, kdo se stará o plné stoly, a pak toho, kdo se stará o lidské duše. To je podle mého názoru velice zajímavé, trefili zrovna ty nejcitlivější body, které hýbou současným světem," vyjádřil se Jan Daněk.

Ty, kterým chtějí v Novém Městě poděkovat, se snaží vybírat z různých oborů lidské činnosti. „Letos to byl jeden představitel významné firmy, která ve městě funguje a zaměstnává lidi, druhým člověkem je dlouhodobý člen Českého svazu bojovníků za svobodu a třetí má velkou zásluhu na duchovním povznášení Novoměstska," řekl Šmarda.