První zmínka o kostele svaté Kunhuty pochází z roku 1362. Původně gotická církevní stavba se dnes může pochlubit unikátní sgrafitovou výzdobou, jejímž autorem je novoměstský rodák Karel Němec. Ve svém díle, které dokončil v roce 1929, se inspiroval příběhy ze života světců. Výzdoba je zakončená věnováním: „Pánu Bohu k oslavě, duším rodáků pro potěchu a povzbuzení, sobě pak pro radost chrám tento barevnými sgrafity vyzdobil v jubilejním roce svatováclavském (1929) za faráře P. M. Müllera Karel Němec.“

Věž kostela zasvěceného svaté Kunhutě, a od 18. století i její spolupatronce svaté Anně, byla dostavěna v roce 1592. Dnes je v ní zavěšeno šest zvonů, které nesou jména Kunhuta, Petr, Pavel, Václav a Vavřinec. Poslední, nepojmenovaný, nejstarší a nejmenší ze zvonů pochází z roku 1560 a jako jediný přečkal všechny války a zabavování. Není opatřený elektrickým pohonem jako ostatní zvony a dnes už se nepoužívá ani jako umíráček.

Helena Zelená Křížová