Dvě mají být dokončeny už letos na podzim, a sice cesta od chaty Silvie k Hubertovi nedaleko hotelu SKI a trasa okolo Černé skály.

Černá skála zažila své největší období slávy na přelomu 19. a 20. století. Tehdy tady byla vystavěna a často, k velké radosti turistů, též užívána turistická chata.

Výstavbu chaty na Černé skále navrhl na schůzi novoměstských turistů 19. prosince 1897 jeden ze zakládajících členů Dr. Bedřich Weis. O rok později, konkrétně 24. prosince 1898, už byla dřevěná chata slavnostně otevřena. Ještě v roce 1903 se o ní ve své knize, v kapitolce o Novém Městě, velmi pochvalně zmiňuje Jan Evangelista Nečas: „Jde se lesem mírně stoupajíc cestou k Černé Skále, nejoblíbenějšímu to výletnímu místu v bližším novoměstském okolí asi hodinu cesty od města vzdálenému, kdež byla novoměstským odborem KČT pro pohodlí výletníků vystavěna úhledná i dokonalá útulna."

Chata na Černé skále existovala až do roku 1911, kdy se v podstatě rozpadla. Už dříve se ale uvažovalo o jejím přeložení. Delší dobu byla Černá skála prakticky nepřístupná, nyní bude tato stezka alespoň částečně obnovena.

„Jedná se o cestu nahoru do lesa Ochoza, která bude dále navazovat na Medlovské údolí," informoval starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.

S CHKO

Větší část peněz potřebných na vybudování prvních dvou rekreačních stezek získalo město podle slov starosty ze záručního a rozvojového intervenčního fondu.

Pokud by město podobným způsobem sehnalo peníze i na příští rok, navázalo by pak dalšími dvěma turistickými stezkami, a sice cestou k rybníku Koupaliště a k lokalitě Tři kříže.

„Všechny stezky jsou dlouhé v rozsahu od šesti set metrů do jednoho a půl kilometru, nejlevnější stojí šest set tisíc korun a nejdražší jeden a půl milionu korun. Ve všech případech je tu dotace osmdesát pět až devadesát procent," dodal Michal Šmarda.

Všechny čtyři stezky budou určené pro pěší a značené. Měly by sloužit uživatelům k tomu, aby se snadno dostali k cílovým bodům, jež se nachází v chráněném území. „Jsou budovány s podporou a ve spolupráci s Chráněnou krajinnou oblastí Žďárské vrchy, kolaudace prvních dvou by měla být v říjnu," řekl starosta.