„Tato komunikace spojuje ulici Průmyslovou se silnicí II/388 směrem na Rodkov. Kromě samotné komunikace byly také vybudovány autobusové zastávky pro obousměrný provoz. V rámci akce byly vystavěny kompletní inženýrské sítě, tedy dešťová i splašková kanalizace, vodovod, přeložení elektrické sítě, optická síť, veřejné osvětlení a plyn,“ vyjmenoval bystřický místostarosta Josef Vojta.

Dodal, že celková investice činila necelých 23 milionů korun, přičemž 17 milionů byla dotace.