„Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, jak se pomoc nazývá, vítají i pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany dětí," uvedla Kateřina Šouláková, sociální pracovnice Oblastní charity ve Žďáře nad Sázavou.

V čem spočívá přínos nové služby? „Rodinu, která potřebuje pomoci, navštívíme přímo v jejím přirozeném prostředí. Leckdy se třeba matka, která si s něčím neví rady, nemá ani na koho se s prosbou o pomoc obrátit. My se ji snažíme zajistit. Musíme ale znát fungování rodiny," vysvětlila Zdeňka Šrámková, vedoucí projektu Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny. Terénní pracovnice pomáhají rodinám s následky různých obtížných situací, jež nedokáží samy řešit.

Doma i na úřadě

Pracovníci charity poradí s péčí o děti, s vedením domácnosti, s rozpočtem rodiny, ale rovněž klienta doprovodí a pomohou při vyřizování běžných záležitostí nebo při komunikaci s úřady. „Po narození syna jsem zůstala s dítětem sama. Pro samoživitelku je obtížné vše zvládat, hlavně finančně. Bylo to těžké, trápil mě pocit, že jsem neschopná matka stále plačící dítě, vlastní zdravotní potíže, staré dluhy, vydírání bývalého přítele. Martínkova babička chtěla mého syna získat do péče. Udala mě na sociálce, že se o malého nedokážu postarat, a já jsem neměla sílu na boj," popsala svoje trable jedna z klientek. Sociální pracovnice z příslušného městského úřadu jí poradila terénní službu pro rodiny s dětmi. Její pracovnice s mladou maminkou začaly společně pracovat na tom, aby zvládala udržovat domácnost a zároveň měla čas správně se věnovat malému Martínkovi.

„Dostala jsem šanci. Už jen ten pocit, že nejsem na všechno sama. Naučila jsem se správně zorganizovat den, správně a efektivně vařit, a Martínek, ačkoli byl podle lékařky opožděný, dělá už velké pokroky," řekla žena.

„S klienty se sejdeme, zjistíme, co je třeba zlepšit, vytvoříme jim individuální plán. Naučíme je ekonomicky nakupovat či vařit, jak se starat o děti, poradíme s výchovou. Spolupracujeme s mnoha institucemi, se sociálními odbory, se školami, takže když nemůžeme pomoci přímo, odkážeme klienta na odborníky, kteří pomoci mohou," doplnila Zdeňka Šrámková.

Spolupráce s klienty je dlouhodobá, podle povahy případu může trvat několik měsíců, nebo i dva roky, než se podaří potíže vyřešit.