„Po dostavění trati Brno – Tišnov v roce 1885 byla v roce 1898 zprovozněna železnice v úseku Německý Brod – Přibyslav – Žďár na Moravě. O sedm let později v roce 1905 bylo dokončeno její pokračování do Nového Města na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem, Nedvědice a Tišnova.

Dobudováním železniční trati z tehdejšího Německého Brodu do moravské metropole tak došlo k propojení severní části Českomoravské vysočiny s Prahou i Brnem. V současné době je trať v provozu pouze v úseku Žďár nad Sázavou – Tišnov. Větší část trati je již mimo provoz, v některých úsecích však ožívá, když je její těleso využíváno pro nové cyklotrasy,“ řekl jeden z autorů Karel Černý.

„V knize jsme se snažili zachytit pohled na tuto železniční trať prostřednictvím starých pohlednic z období první poloviny dvacátého století. Celobarevná stočtyřicetistránková publikace nabízí více než dvě stě reprodukcí unikátních historických pohlednic i dobových fotografií a tiskovin, vybraných z fondů muzeí a rovněž významných sbírek soukromých sběratelů. Knihou jsme chtěli připomenout nejenom nostalgii rakousko–uherské a prvorepublikové železnice, ale také vzpomenout na ty, kteří zde jako železničáři po desetiletí pracovali. Věřím, že příznivcům mašinek a železnice udělá kniha radost,“ dodal Karel Černý.

MILAN ŠUSTR