Původní okna v bystřické střední škole už dosloužila. S křídly se špatně manipuluje, za teplého počasí se jimi nedá větrat, v zimě jimi teplo naopak uniká. Oprava je naplánována za provozu - hlavní práce budou směřovány na letní prázdninové měsíce a počítá se s omezením prací během zimy.

Při výměně oken mají být zachovány stávající rozměrné (přes celou šíři oken) teracové parapety a venkovní kvalitní břízolitová omítka - typická pro stavební období vzniku objektu.

Samotná okna jsou tvořena sklopnými nebo horizontálně posuvnými křídly se specifickou technikou otvírání. “Z důvodu zachování historické stopy a jedinečného konstrukčního řešení budou v jedné z vybraných tříd okna pouze repasována do původního stavu, tak aby byl zachován autentický doklad jejich tehdejšího pokrokového technického řešení. Ostatní okna po obvodu všech tří pater školy pak budou vyměněna,“ popisuje Karel Janoušek, radní Kraje Vysočina pro oblast majetku.

Budova Vyšší odborné školy a Střední odborné školy v Bystřici nad Pernštejnem byla postavena v letech 1959 až 1961 podle návrhu architekta Vladimíra Beneše. Je zatím nejmladší stavbou prohlášenou v Kraji Vysočina za kulturní památku. Generální opravu oken za dosud nezveřejěnnou částku bude hradit Kraj Vysočina z vlastních prostředků.