Novou vycházkovou trasu se sedmi informačními tabulemi a mobiliářem v podobě posezení, turistického přístřešku či naučných interaktivních prvků sloužících k bližšímu poznání lokality by mohla podpořit dotace.

„Finalizujeme projektovou dokumentaci a budeme žádat o finanční podporu z operačního fondu Životní prostředí. Výzva by měla být zveřejněna začátkem příštího roku,“ informoval Jan Prokop z oddělení projektů a marketingu žďárské radnice.

Za předpokladu, že bude město se žádostí o dotaci úspěšné, k vybudování naučné stezky dojde v příštím roce. Startovním i konečným místem naučného okruhu se stane Kamenný rybník, kolem něhož vede i červené turistické značení ze Žďáru směrem k Březí nad Oslavou a od konce loňského roku i nová cyklotrasa spojující Žďár s Novým Veselím. Vycházkový okruh kolem Vetelských rybníků bude připraven tak, aby z něj turisté mohli odbočit třeba právě do Nového Veselí, do Březí či po polních cestách do dalších vesnic v okolí. „Vybudování cyklotrasy kromě bezpečnější cesty pro cyklisty přineslo i větší otevření tamní lokality s mnoha přírodními zajímavostmi turistům a nová naučná stezka jim je více přiblíží,“ sdělil žďárský místostarosta Josef Klement.

Ilustrační foto.
První porážku Ujčovu připravil nováček z Bohdalce

Kromě rybníku Peršlík, kolem něhož turisté na nové trase projdou jako první, do soustavy takzvaných Vetelských rybníků patří ještě rybníky Dolní Vetla, Horní Vetla, Blátivý rybník, Pivovarský rybník, Návesník, Pobožný rybník a Černý rybník. Rybníky na Vetelském potoce, které byly obnoveny v letech 1991 – 2000, jsou od roku 2004 zahrnuty do soustavy chráněných území NATURA 2000, a to z důvodu výskytu vzácných obojživelníků.