Stanoviště ukryté půl kilometru pod zemským povrchem bude dokončeno během letošního jara za zhruba 78 milionů korun. Jeho provoz plánovaný do roku 2025 si v součtu vyžádá asi jednu miliardu korun. Výsledky zkoumání poslouží Správě úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) při hledání ideální lokality ke stavbě hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva v České republice.

Než se v roce 2050 začne hlubinné úložiště stavět, SÚRAO bude muset doložit, že zvolené řešení je prokazatelně bezpečné. K tomu mají posloužit právě poznatky z laboratoře v Rožné. Odborníci v ní budou testovat chování hornin v podmínkách hlubinného skladu. „Tento typ výzkumu je pro nás naprosto klíčový, bez něj bychom bezpečnost úložiště jen těžko obhajovali. Podobné laboratoře pro tyto účely mají i ve Francii, Švýcarsku či Švédsku. Předpokládáme vzájemnou mezinárodní spolupráci a sdílení klíčových poznatků," uvedl ředitel SÚRAO Jiří Slovák.

Jen nedaleko uranového dolu Rožná 1, v lokalitě Kraví hora, se nachází jedna ze sedmi vytipovaných lokalit, kde by úložiště mohlo vzniknout. Podle Martina Schenka, předsedy občanského sdružení Nechceme úložiště Kraví hora, to může znamenat, že úložiště vznikne právě na Bystřicku. „Vybudování laboratoře může znamenat, že tam, kde vznikne, bude později i hlubinné úložiště," říká Schenk, který reprezentuje část veřejnosti, která s vybudováním skladu vyhořelého jaderného paliva nesouhlasí.

Přímou souvislost existence laboratoře a vybudování úložiště však zástupci státu odmítají. „Opravdu to neznamená, že Kraví hora po důkladném vyhodnocení bude shledána jako ta nejlepší lokalita," konstatovala předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. V případě výběru jiné oblasti budou mít podle ní vědecké poznatky z Rožné sice své limity, ale i tak budou pro potřeby stavby úložiště relevantní.

Do dvanáctého podzemního patra uranového dolu, kde laboratoř vzniká, sfáral v pátek i ministr průmyslu Jan Mládek. Svou návštěvu pracoviště spojil s besedou s místními starosty právě z lokality Kraví hora.

Hlavním tématem hovorů byly především finanční příspěvky za geologický průzkum, který ve všech lokalitách začne už letos. Ministr Mládek ocenil, že se vládě podařilo vyplacení příspěvků za rok 2015 schválit koncem loňského roku. „Atomový zákon přiznává obcím v lokalitách téměř 72 milionů korun ročně jako určitou kompenzaci za nepohodlí spojené s průběhem geologických průzkumů v jejich blízkosti. První etapy průzkumů si leckde ani nevšimnou, takže svým způsobem je to i forma poděkování státu obcím za to, že pomáhají řešit celospolečenský problém," uvedl ministr.

První výzkumy v podzemní laboratoři budou zahájeny již letos. Výzkumníci budou sledovat pronikání a proudění vody, otřesy podzemí, posuny zlomů, rychlost průniku radionuklidů horninou, či výskyt a šíření mikroorganismů.

Experimentální provoz laboratoře potrvá minimálně do roku 2025. Celkové náklady na provoz mají do té doby činit zhruba jednu miliardu korun. Peníze půjdou z takzvaného jaderného účtu, na který přispívají všichni původci jaderného odpadu.

Samotný provoz laboratoře zaměstná asi padesátku lidí. SÚRAO plánuje v budoucnu zpřístupnit pracoviště i zájemcům z řad veřejnosti.